Μασαζ

full screen background image

Κωνσταντίνος Καρβέλης

ολιστικό μασάζ

τεχνικές μάλαξης

Λεμφική Mάλαξη

 

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο αγωγών, τα λεμφαγγεία, τα οποία παραλαμβάνουν πλεονάζον μεσοκυττά- ριο υγρό και μικροσκοπικά σωματίδια που υπάρχουν σε αυτό, για να τα μεταφέρουν με τη βοήθεια ενός υγρού που ονομά- ζεται λέμφος, στο κυκλοφοριακό σύστημα.

 

Καθώς η λέμφος οδεύει προς το κυκλοφοριακό σύστημα, διέρχεται μέσα από τους λεμφαδένες (λεμφογάγγλια) στους οποίους υπάρχουν καθηλωμένα λευκά αιμοσφαίρια και γι’ αυτό το λόγο λειτουργούν ως φίλτρο μικροοργανισμών και άχρηστων συστατικών.

 

Η λέμφος επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

 • Βοηθά στη θρέψη διότι μεταφέρει το λίπος από το
  λεπτό έντερο στο συκώτι για επεξεργασία.
 • Συμβάλλει σημαντικά στην άμυνα του οργανισμού διότι
  με τη πορεία της μέσα από τα λεμφογάγγλια κατακρατούνται και φαγοκυταρρώνονται μικρόβια και άλλοι μικροοργανισμοί που μεταφέρει.
 • Απομακρύνει άχρηστα κύτταρα από τον μεσοκυττάριο
  χώρο και τα μεγάλα μόρια πρωτεΐνης που είναι πολλές
  φορές υπεύθυνα για τη δημιουργία οιδημάτων και κατακρατήσεων νερού.
 • Διατηρεί τη δυναμική ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στο πλάσμα του αίματος και του διάμεσου υγρού, αφού συμβάλλει στη διατήρηση της οσμωτικής σταθερότητας του διάμεσου υγρού. Η λεμφική μάλαξη παρεμβαίνει στις περιοχές που αναφέρθηκαν και προκαλεί διατάσεις στα λεμφαγγεία που
  ο ειδικός του μασάζ πιέζει ήπια και προσεκτικά με συνείδηση
  και επίγνωση. Το όφελος είναι πολύπλευρο αφού εκτός από άμεση επίδραση στο σημείο που ενεργοποιούμε, έχουμε συνολική ταχύτερη ροή σε όλο το σύστημα.